Kürdə ekoloji vəziyyətdən danışanda bu məqamlara toxunmuşuq:

-Elektrik verib cərəyanla canlı təbiəti məhv edirlər.

-Dövlət ərazisi olan meşə zolaqları kimlərəsə nəsə qarışılığı verilir.

-Kürdə məmur axmazları, danbaların yaratdığı problem.