Dinməz oturmayın, cənab deputatlar, alimlər, ziyalılar danışın. Bu dövlətin və millətin ən azı sözə ehtiyacı var. Sizi dinməz oturasınız deyə yetişdiriməyiblər. Polis üzrindən dövləti qurulan oyundan danışın. Dövlətə vurulan məmur zərərlərindən danışın. Kənar təsirlərdən, onların məqsədlərindən danışın. Danışın ki, insanlar, vətəndaşlar sizdən, özümüzdən eşitsin hər şeyi. Səssiz oturmaq, dinməmək, mövzuları efirlərə yerli KİV-ə daşımamaqla dövlətə ciddi zərər vurduğunuzun fərqində olun.

01.07.2020

Lal oturmayın, cənab deputatlar, alimlər, ziyalılar danışın, bu dövlətin və millətin ən azı sözə ehtiyacı var. Sizi lal olasınız deyə yetişdirməyiblər.

Posted by Jalə Mütəllimova-Seyidli on Thursday, June 11, 2020