…Bizdən nələr çalınmış…nə cənnətlərə, nə təbii gözəlliklərə həsrət qalmışıq. Bir yaşılın min çaları var yazında Qarabağın…