Sənə canım qurban, ƏSGƏRIM!


  • 2022-05-18 20:18:00

Bu gecə təsadüf deyil. Illər öncə məhz 12 iyulda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycandan “ayrılması” haqda erməni gədaları bəyanat qəbul edib.

Azərbaycan əsgəri, yaralısan, yarana qurban!

Yorulmusan, canına qurban!

D izinə qüvvət!

Acsan, susuzsan, yorğun çöhrənə canım fəda!

Bir bunu bil, qüdrətlisən, comərdsən, yenilməzsən!

Bu günəcən dığalardan fərqli döyüşdün.

Bir axçisinə toxunmadın!

Qoca öldürmədin!

Uşaq başı kəsmədin!

Adam zorlamadın!

Bəzn böyük oyunlarda qurban getdin, səndən qüdrətli böyüklərin, Atan, Anan, bayrağını, qanlı libasını qucaqlayıb, təki, VƏTƏN sağ olsun dedi!

Kişi millətin, kişi balası olduğunu hər zaman göstərdin!

Yanındayıq, səninləyik ƏSGƏRIM !

Çağırsan başı açıq, ayağı yalın gələcəyik! Dəhrəylə, baltayla, yabayla!

Bircə sən güclü dayan! Səni tək qoymarıq, OĞUL!

Bircə sənə o müdhiş APREL savaşındakı kimi dur, deməsinlər!

Bircə bizi durdurmasınlar!

Yolunuz işıqlı olsun!

Sizdən başqa arxa-dayağımız yoxdur qardaşlar. Haydı irəli,haqq savaşında bu müharibəni balalara miras qoymayaq!

Vuran əlinə qurban, ƏSGƏRIM !

Sağsan sənə canım qurban, haydı irəli!

Şəhid olanının, ruhuna ehtiram!

Allah bizə indən belə bu məsələdə səbir yox, güc, qeyrət versin!

Gözlərindən öpürük, ayıq-sayıq dur, ƏSGƏRIM!

Jalə Mütəllimova

12.07.2020
saat 03.30