GÜNDƏM

MIN-GƏ(L)-ÇEVIR…

Mingəçevir uşaqlığımın şəhəridir! Mingəçevir həm də gənclər şəhəridir! Mingəçevir Azərbaycanı ölüm selindən, sulu faciələrdən, qoruyan şəhər! Minhgəçevir ölkənin bir nömrəli enerji paylayıcısı, istehsalçısıdır! Mingəçevir…