GÜNDƏM

Erməni və 79 QULDUR…

Qarabağın erməni işğalından azad olunması bəlli elədi ki, ərazi təkcə işğal edilməyib, həm də yağmalanıb. Ev-ev, küçə-küçə, mədən-mədən həm də. Şəfalı otlarına, mineral sularına, təbii sərvətlərinə qədər dsşıyıblar Qarabağı.…